คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และท่านคลังเขต 1 ร่วมงานวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และท่านคลังเขต 1 ร่วมงานวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 16:21 น.

 อ่าน 2,951

นางเบญจมาภรณ์  สัญโญชน์วิทย์  คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และท่านคลังเขต ๑ (นางสาวอัจฉรา ปริญญาพล
ปริญญาพล ) ร่วมงานวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และเอกอัครราชทูต   ศรีลังกา  เนปาล ภูฏาน ประจำประเทศไทย ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๖ ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    

    

    


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด