ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2557

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 16:51 น.

 อ่าน 8,450
       ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของข้าราชการที่เกษียณอายุในแต่ละปี ซึ่งล้วนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์การทำงานในภาคราชการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ภายหลังจากพ้นหน้าที่ราชการ จึงได้จัดดำเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2557 จำนวน 2 หลักสูตร คือ
      หลักสูตรที่ 1 เป็นการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นระหว่างผู้ที่จะเกษียณอายุของส่วนราชการต่าง ๆ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต ภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
       หลักสูตรที่ 2 เป็นการประชุมสัมมนาให้ความรู้เพิ่มเติมและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร แต่ละหลักสูตร รวมระยะเวลา 5 วัน ประกอบด้วย
       (1) หลักสูตรการรักษาสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ “โปรแกรมสร้างสรรค์ชีวิตใหม่.....ใส่ใจสุขภาพ”
       (2) หลักสูตรการเตรียมตัวเมื่อเกษียณอายุ “โปรแกรมสู่ชีวิตใหม่.....หลังวัยทำงาน”
       (3) หลักสูตรการเสริมสร้างสุขภาพวัยเกษียณอายุ “โปรแกรมเสริมสร้างพลัง.....สุขใจ สุขกาย หลังวัยเกษียณ”
       สำหรับข้าราชการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2557 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ระบบการลงทะเบียนกลางของสำนักงาน ก.พ.www.ocsc.go.th หลักสูตรที่ 1 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 หลักสูตรที่ 2 ภายในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการสมัครลงทะเบียนออนไลน์มาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด