อบรมภาษาให้นักเรียนและคนขับตุ๊กๆ เริ่ม 26 พ.ค.57 นี้เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมภาษาให้นักเรียนและคนขับตุ๊กๆ เริ่ม 26 พ.ค.57 นี้

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:48 น.

 อ่าน 2,065

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางวาสินี       ผิวผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับนักเรียนและผู้ขับขี่รถสามล้อ (รถตุ๊กๆ) ภายใต้โครงการบ้านหลังเลิกเรียน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      สืบเนื่องจากโครงการบ้านหลังเลิกเรียน ได้ให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการเรียน การสอน และเป็นสถานที่ให้เด็กมาศึกษาหาความรู้ จัดให้มีโครงการฝึกอบรมในเรื่องการใช้ภาษา 3 ภาษา คือภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น กลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนภาษาอังกฤษ คือ ผู้ขับรถสามล้อ(รถตุ๊กๆ) ซึ่งรับนักท่องเที่ยวเป็นคนต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน และภาษาจีน ญี่ปุ่น จะเป็นนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ภาษาละ 40 คน ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งจัดอบรม 30 ชั่วโมง วันละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 15.00น. - 18.00 น. แบ่งเป็น 3 ห้อง ห้องละ 3 ภาษา จากเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ภาษาได้เบื้องต้นเป็นการเตรียมพร้อมก้าวสู่อาเซียน จะมีนักท่องเที่ยวหลายภาษา หลายชาติเข้ามา

    ดังนั้น ในการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อใช้เกี่ยวกับการประสานงาน การติดต่อ การเชื่อมโยง การแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ให้มีโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับนักเรียนและผู้ขับรถสามล้อ (รถตุ๊ก ๆ) ดังกล่าวขึ้น

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด