รางวัลของหน่วยงานให้บริการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รางวัลของหน่วยงานให้บริการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 11:23 น.

 อ่าน 1,804

วันที่ 25 ก.ย.57  เวลา 09.30 น. การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2557 นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเกียรติให้โอวาทและมอบรางวัลของหน่วยงานให้บริการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2557  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังต่อไปนี้

ระดับดีเด่น (จำนวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ)  ได้แก่  สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม)
ระดับดีมาก (จำนวน 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ)  ได้แก่  สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช (งานถ่ายทอดความรู้และให้บริการทางการเกษตร)
ระดับดี (จำนวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ)  ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานประกันสังคม)
รางวัลชมเชย (จำนวน 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ)  ได้แก่  1.โรงพยาบาลเสนา (งานบริการผู้ป่วยนอก)
                          2.ที่ว่าการอำเภอมหาราช (งานบริการบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร)

 


 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (หน่วยงานภาครัฐ)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด