มอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2557

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:11 น.

 อ่าน 1,799

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2557

กลุ่มที่ 1 ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ไม่เกิน 20 ล้านบาท

- รางวัลหน่วยเบิกจ่ายดีเด่น คือ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน 11.008 ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน 11.008 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

- รางวัลหน่วยเบิกจ่ายดี คือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน 5.528 ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน 5.528 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน เกิน 20 ล้านบาทขึ้นไป

- รางวัลหน่วยเบิกจ่ายดีเด่น คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน 117.344 ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน 117.344 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

- รางวัลหน่วยเบิกจ่ายดี คือ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน 303.99 ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน 297.995 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.03

- รางวัลชมเชย คือ แขวงการทางอยุธยา ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน 134.097 ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน 121.306 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.46ในการประชุมกรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 30 ตุลาคม 2557

 

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (หน่วยงานภาครัฐ)
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด