ผลการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 17เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 17

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09:02 น.

 อ่าน 1,886

                 ผลการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 17

          ที่ประชุมชื่นชมต่อความคืบหน้าของกลไกความร่วมมือสำคัญต่าง ๆ อาทิ การรับรองความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralization: CMMIM) ฉบับปรับปรุง การลงนามความตกลงเพื่อยกระดับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียนบวกสาม เป็นองค์กรระหว่างประเทศ การส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม และแลกเปลี่ยนแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาสำคัญ อาทิ การรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ความมั่นคงทางการเงิน ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อประเด็นสำคัญในภูมิภาค เช่น สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี

           ทั้งนี้ ที่ประชุมชื่นชมและสนับสนุนข้อเสนอของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสาธารณสุขอาเซียนบวกสามเรื่องการเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาการระบาดของอีโบลา

            นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางในการเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคในทุกมิติ การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร โดยการเพิ่มขีดความสามารถของคลังสำรองข้าวฉุกเฉินและศึกษาความเป็นไปได้ของการสำรองพืชผลชนิดอื่น ๆ ควบคู่ไปกับการเร่งยกระดับโครงการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงด้านอาหารแห่งภาคพื้นอาเซียนขึ้นเป็นกลไกถาวร นายกรัฐมนตรีได้แสดงความพร้อมให้การสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอาเซียนบวกสาม

โดย  กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 17 ธันวาคม 2557


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด