ประจวบคีรีขันธ์จัดสัมมนาจังหวัดสู่อาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจวบคีรีขันธ์จัดสัมมนาจังหวัดสู่อาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:50 น.

 อ่าน 1,414

ประจวบคีรีขันธ์จัดสัมมนาจังหวัดสู่อาเซียน

     เมื่อ วันที่ 7 ม.ค.59 นายวิรัตน์ ทำนุราศี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการจังหวัดสู่อาเซียน เรื่อง ประจวบฯจะไปทางไหนเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการและบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติต่างๆ อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรของจังหวัด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

    อาจารย์ เกษมสันต์ วีระกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน กล่าวในการบรรยายตอนหนึ่งว่า จังหวัดประจวบฯ ต้องหาจุดแข็ง และทำให้เห็น ซึ่งจังหวัดประจวบฯ มีศักยภาพหลายอย่าง หลายด้านซึ่งจังหวัดฯและทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน

    การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้น 150 คน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด