ไทย มาเล อินโด เห็นพ้องร่วมกันให้ประเทศต้นทางทางผ่านและปลายทาง ร่วมกันแก้ไขปัญหาโรฮิงจาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไทย มาเล อินโด เห็นพ้องร่วมกันให้ประเทศต้นทางทางผ่านและปลายทาง ร่วมกันแก้ไขปัญหาโรฮิงจา

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:21 น.

 อ่าน 2,182
        ไทย- มาเล - อินโด เห็นพ้องร่วมกันให้ประเทศต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง ร่วมกันแก้ไขปัญหาโรฮิงจา
          เมื่อวานนี้ (20 พ.ค.58 ) พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนมาเลเซียตามคำเชิญของดาโต๊ะ ซรี อะนิฟาห์ อามาน รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย และนางเร็ตโน เลสตารี เปรียนซารี มาร์ซูดี รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย เกี่ยวกับปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในภูมิภาค ที่เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย ทั้ง 3 ประเทศเห็นพ้องถึงความจำเป็นของการช่วยชีวิตผู้ย้ายถิ่นในทะเลซึ่งเป็น เรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้าตามหลักมนุษยธรรม ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการรับผิดชอบร่วมกัน (International burden sharing) และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศด้วย
 
           ที่ประชุมรัฐมนตรีชี้ถึงความจำเป็นในการป้องกันปัญหาในระยะกลางและยาวอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาต้องครอบคลุมรอบด้านและเป็นความพยายามร่วมกัน จึงเรียกร้องให้ประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางในภูมิภาค รวมทั้งประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศผู้ให้และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง แสดงออกถึงความจริงใจที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหา นำเสนอทางเลือกที่ปฏิบัติร่วมกันได้ โดยไม่ปล่อยให้เป็นภาระของประเทศใดประเทศหนึ่ง
 
          รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของไทยที่ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันต่อต้าน ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ และดำเนินการทุกทางที่จะขจัดทั้งขบวนการลักลอบขนคนข้ามชาติและขบวนการค้า มนุษย์อย่างจริงจัง รวมทั้งป้องกันการไหลออกของผู้ย้ายถิ่น ซึ่งสามารถทำได้โดยการร่วมมือกันอย่างแข็งขันมากขึ้นในเรื่องการเสริมสร้าง เครือข่ายข่าวสาร การบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนาที่ต้นทาง ประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ย้ายถิ่น และจะไม่ผลักดันออกจากน่านน้ำไทย
 
     สำหรับการ แสวงหาความร่วมมือกับประเทศที่เกี่ยวข้องและองค์กรระหว่างประเทศนั้น ไทยจะจัดการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่กรุงเทพฯ โดยจะมีผู้เข้าร่วมจาก ๑๗ ประเทศ ๒ ประเทศผู้สังเกตการณ์ และ ๓ องค์กรระหว่างประเทศ โดยจะเป็นเวทีที่จะแสดงความจริงจังและจริงใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเป็นโอกาสสำหรับการหารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อแสวงหาแนวทางป้องกันและ แก้ไขปัญหานี้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
 
 
 
โดย : กระทรวงการต่างประเทศ

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด