กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทย –อาเซียน เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทย –อาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:12 น.

 อ่าน 3,038
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทย –อาเซียน
 
        กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทย –อาเซียน โดยเร่งรณรงค์ให้คนไทยตื่นตัวสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ่านรายการโทรทัศน์ นำเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เกี่ยวกับการส่งเสริมผ้าไทย
 
      เมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา  สวธ. ร่วมกับบริษัทอสมท จำกัด มหาชน จัดแถลงข่าวการจัดรายการ "สืบสายใย ผ้าไทย-อาเซียน" ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เพื่อส่งเสริมการรณรงค์ใช้ผ้าไทย
 
     น.ส.นันทิ ยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่า สวธ. ดำเนินงานตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรม มรดกทางภูมิปัญญา มาเพิ่มมูลค่า โดยรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองให้มากขึ้น และเพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวจึงจัดทำรายการสืบสายใย ผ้าไทย-อาเซียน นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าไทย และผ้า 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งถือเป็นมรดกร่วมที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาของ วิถีทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆ ผ่านเรื่องราวของสิ่งทอและการแต่งกาย โดยจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.เป็นต้นไป รวม 8 ตอน มีนายเผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ
 
       อธิบดีสวธ. กล่าวต่อไปว่า เนื้อหารายการจะมีความน่าสนใจมาก เพราะได้มีการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมผ้าไทย และการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการเดินทางไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีการนำภาพเก่าตั้งแต่ปี 2498 มาเสนอให้ประชาชนได้รับชม รวมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวผ้าของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ประเภทเทคนิคการทอ รวมถึงประวัติศาสตร์และที่มาของผ้าชนิดต่าง ๆ ขณะเดียวกันจะมีการเชื่อมโยงผ้าในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การใช้ผ้าร่วมกันของกลุ่มไทยวน ภาคเหนือ กับ ชาวพม่า หรือ การใช้ผ้าบาติกร่วมกันในแหลมมาลายูกับประเทศมาเลเซีย สิงค์โปร์ เป็นต้น และยังให้ความรู้เรื่องราวของกลุ่มคนไทยที่ยังคงอยู่เบื้องหลังและทำงาน เกี่ยวกับเรื่องของผ้าทอ ให้ยังคงสืบสานอยู่ต่อไป
 
   ทั้งนี้ สวธ.จะมีการรวบรวมเนื้อหาผ้าไทย เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ www.culture.go.th และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วย
 
โดย www.dailynews.co.th วันที่ 2 มิถุนายน 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด