ไทย – กัมพูชาลงนามข้อตกลงสินค้าเกษตร และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไทย – กัมพูชาลงนามข้อตกลงสินค้าเกษตร และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 08:09 น.

 อ่าน 1,838
ไทย – กัมพูชาลงนามข้อตกลงสินค้าเกษตร และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ
 
     นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ได้นำคณะผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ และจังหวัดที่มีศักยภาพที่ติดแนวชายแดนไทยกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ เพื่อดำเนินการจัดทำข้อตกลงสินค้าเกษตร (Contract Farming) และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อให้การดำเนินการเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผลักดันและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการของทั้ง 2 ประเทศ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ประเทศกัมพูชา
 
   โดยมีการทำข้อตกลงสินค้าเกษตร (Contract Farming) จำนวน 13 คู่สัญญา เพื่อซื้อขายมันเส้น ข้าวหัก มะม่วงแก้วขมิ้น เม็ดมะม่วงหิมพานต์สด ถั่วเหลือง คิด เป็นมูลค่า 1,676 ล้านบาท และลงนามการซื้อขายสินค้าจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจ มีจำนวน 18 คู่สัญญา มูลค่า 135.20 ล้านบาท เป็นกลุ่มสินค้าวัสดุการก่อสร้าง อาหาร ความงามและสุขภาพ ธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยว ธุรกิจสินค้าเกษตร และกลุ่มเบ็ดเตล็ด รวมสัญญาที่ลงนามทั้งสิ้น 31 สัญญา เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,881ล้านบาท และยังมีคู่สัญญาอีกจำนวนหนึ่งซึ่งมีการเจรจาเพิ่มเติมและตกลงกันและลงนาม กันภายหลัง ประมาณ 10 สัญญา เป็นเงินอีกประมาณ 15 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท
 
    ในส่วนการลงนามร่วมลงทุนของนักธุรกิจจังหวัดสุรินทร์มีการร่วมลงทุนจัดเดินรถ โดยสารปรับอากาศจากช่องจอม (โอร์เสม็ด) ไปเสียมราฐ โดยจะเปิดการเดินรถให้ได้ก่อนงานแสดงช้างในปีนี้จะส่งผลให้การเดินทางไป เสียมราฐสะดวกขึ้น และคาดว่าในอนาคตเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์จะมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว และจะส่งผลให้จังหวัดสุรินทร์มีความเจริญในทุก ๆ ด้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนซึ่งจะเปิดในปลายปีนี้ด้วย

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด