จังหวัดอำนาจเจริญหารือแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการการค้าตามแนวชายแดนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดอำนาจเจริญหารือแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการการค้าตามแนวชายแดน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:24 น.

 อ่าน 2,251
จังหวัดอำนาจเจริญหารือแนวทางส่งเสริมและพัฒนา
การการค้าตามแนวชายแดน
 
     พันจ่า อากาศเอกปัญญา สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมหารือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
 
    เนื่อง จากอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขง บริเวณบ้านท่ายักษ์คุ บ้านาสีดา ตรงข้ามกับบ้านเหล่าหมากฮูด เมืองไซภูทอง แขวงสะหวันนะเขต สสป.ลาว และประชาชนสองฝั่งมีการติดต่อค้าขายกันมาเป็นระยะเวลานาน ทางจังหวัดจึงมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน เพื่อให้ประชาชนทั้งฝั่งไทยและฝั่ง สปป.ลาว สามารถเดินทางค้าขายกันได้สะดวกมากขึ้น
 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาการค้าตามแนวชายแดนขึ้นเพื่อ หารือแนวทางในการพัฒนาส่วนแรก คือส่วนของการสัญจร ไป-มา ถนนหนทาง โดยมีแนวความคิดที่จะเชื่อมโยงเส้นทางการค้าจากจังหวัดนครราชสีมา –ขอนแก่น-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-อำนาจเจริญ-ไปยังอำเภอชานุมานเพื่อให้ สามารถข้ามไปฝั่ง สปป.ลาว ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ, แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ, สำนักงานจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมหารือแนวเส้นทางและ สำรวจหาที่ดินของรัฐที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ในเขตอำเภอชานุมานมาใช้ในการก่อ สร้างจุกพักรถ, โกดังสำหรับจัดเก็บสินค้า,จุดกระจายสินค้า, ที่ทำการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
 
      พันจ่า อากาศเอก ปัญญาสระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การส่งออก การท่องเที่ยวและธุรกิจด้านการบริการไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้า การเก็บค่าผ่านแดน และถ้าโครงการนี้เป็นไปตามที่คาดการณ์จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย เป็นจำนวนไม่น้อย
 
 
ข้อมูล: อำนาจ พรมเยี่ยม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด