“รางวัลประชาชนอาเซียน” (ASEAN Peoples’ Award)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รางวัลประชาชนอาเซียน” (ASEAN Peoples’ Award)

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 11:33 น.

 อ่าน 1,325

“รางวัลประชาชนอาเซียน” (ASEAN Peoples’ Award)

        ในโอกาสที่อาเซียนจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อาเซียนจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "รางวัลประชาชนอาเซียน” (ASEAN Peoples’ Award) ภายใต้หัวข้อหลัก "ร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มีพลวัตรและเข้มแข็ง” (Building a Vibrant and Resilient ASEAN Community)

        กิจกรรมนี้กำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรจำนวน 1 คน/องค์กร ที่มีผลงานยอดเยี่ยม เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางและอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในสาขาต่าง ๆ อาทิ การลดช่องว่างด้านการพัฒนา การส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การศึกษา การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การเสริมสร้างความเชื่อมโยง เป็นต้น เพื่อเข้ารับรางวัลประชาชนอาเซียน

       ผู้เสนอชื่อสามารถเสนอชื่อตนเอง ชื่อผู้อื่น ชื่อองค์กรในสังกัด หรือองค์กรได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อและผลงานได้ที่ www.mfa.go.th หรือhttp://www.mfa.go.th/asean/th/home

  สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 14314 หรือ Email :thailandasean@gmail.com

โดย กรมอาเซียน วันที่ 23 กันยายน 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด