ไทยจัดประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือไทย–ลาว ครั้งที่ 20เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไทยจัดประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือไทย–ลาว ครั้งที่ 20

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 15:35 น.

 อ่าน 1,635

ไทยจัดประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือไทย–ลาว ครั้งที่ 20

  ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint Commission - JC) ไทย–ลาว ครั้งที่ 20 ที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2558 เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างสองประเทศในทุกด้าน โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว เป็นประธานร่วมกัน โดยมีแนวคิดหลักคือ "การพัฒนาความเชื่อมโยงข้ามแดนไทย–ลาว”

     ก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรี จะเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งฝ่ายไทยได้ยกประเด็นสำคัญขึ้นมาผลักดัน อาทิ การปรับปรุงความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนไทย–ลาว และการหารือเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตเมืองหน้าด่านชายแดนไทย–ลาว รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

        นอกจากนี้ หลังการประชุม ทั้งสองฝ่ายจะลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพลาว–ไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองโพนโฮง ของเวียงจันทน์ เพื่อเป็นศูนย์ให้การดูแลและฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แห่งแรกในลาว โดยรัฐบาลไทยสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคาร ครุภัณฑ์และพัฒนาบุคลากร

 

ที่มา :  thainews.prd.go.th


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด