จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ฉบับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ฉบับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09:02 น.

 อ่าน 1,408

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ฉบับวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เผยแพร่เรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีเนื้อหาด้าน
1) เทิดทูนสถาบัน : พระราชกรณียกิจในประชาคมอาเซียน
2)ชุมชน สังคม : มิติการพัฒนาทางด้านสังคมของไทยในประชาคมอาเซียน
3)แรงงานการประกอบอาชีพ : การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนกับโอกาสของคนไทย
4)การท่องเที่ยว : การท่องเที่ยวไทยและอาเซียน ร่วมมือและเชื่อมโยงเพื่อสร้างให้ทุกประเทศเติบโตไปด้วยกัน
5)เกษตรกรรม : โอกาสของภาคการเกษตรไทย และเป้าหมายในการร่วมพัฒนาอาเซียนให้เป็นแหล่งอาหารโลก
6)วัฒนธรรม : การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ร่วมกันของภูมิภาคอาเซียน

อ่านต่อรายละเอียด 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด