ผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 22 ณ กรุงพนมเปญเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 22 ณ กรุงพนมเปญ

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09:45 น.

 อ่าน 918

ผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 22 ณ กรุงพนมเปญ

      พล เอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้แทนไทยในคณะมนตรี พร้อมด้วยนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 22 และการประชุมกลุ่มผู้สนับสนุน/หุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม 2559 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นการประชุมสามัญประจำปีระดับรัฐมนตรีของคณะกรรมาธิการฯ โดยผลการประชุมสาระสำคัญ มีดังนี้

1. อนุมัติยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำบนฐานการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ค.ศ. 2016 - 2020 และแผนกลยุทธ์คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ค.ศ. 2016 - 2020 รวมถึงแผนการดำเนินงานประจำปี ค.ศ. 2016

2. อนุมัติหลักการจ่ายเงินอุดหนุนแก่คณะกรรมาธิการฯ เป็นผลให้มีการลดการจ่ายเงินอุดหนุนของไทยจากร้อยละ 34 เหลือที่ร้อยละ 30

3. อนุมัติกฎระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะมนตรีและคณะกรรมการร่วม เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและความร่วมมือของคณะกรรมาธิการฯ

4. อนุมัติโครงสร้างใหม่ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการฯ จำนวน 4 หน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักด้านการจัดการลุ่มน้ำ

พร้อม นี้ ได้มีการร่วมหารือการดำเนินความร่วมมือกับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิก ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุ่มประเทศ/องค์กรผู้สนับสนุน รวม 14 องค์กร และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่าง ยั่งยืน พ.ศ. 2538


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด