จังหวัดลำปาง เร่งพัฒนายุทธศาสตร์สู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางถนนของภาคเหนือตอนบนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดลำปาง เร่งพัฒนายุทธศาสตร์สู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางถนนของภาคเหนือตอนบน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:01 น.

 อ่าน 2,307

จังหวัดลำปางเร่งพัฒนายุทธศาสตร์สู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางถนนของภาคเหนือตอนบน

    นาย จำรัส กิจจาวิทย ประกันสังคมจังหวัดลำปาง เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการโลจิสติกส์ทางถนน” ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดลำปาง สู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางถนนของภาคเหนือตอนบน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้มีผู้ประกอบกิจการ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการฯ

     ประกัน สังคมจังหวัดลำปางกล่าวว่า การพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ทางถนนของภาคเหนือตอนบนมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ประกอบด้วย ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนามและจีน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนเสรีเป็นอย่างมาก จึงเป็นโอกาสของจังหวัดลำปางในการค้าขายและส่งออกสินค้าที่มีความโดดเด่นของ จังหวัดไปสู่ประเทศสมาชิกที่มีประชากรรวมกันมากกว่า 250 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้และเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางขยายตัวมากยิ่งขึ้น

ข้อมูล :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด