อาเซียนจะช่วยแก้ไขปัญหาหมอกควันจากเพื่อนบ้านได้อย่างไรเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาเซียนจะช่วยแก้ไขปัญหาหมอกควันจากเพื่อนบ้านได้อย่างไร

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09:11 น.

 อ่าน 1,342

       รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในทุกระดับอย่างต่อเนื่องและใช้กรอบอาเซียนในการแก้ไขปัญหาด้วยในส่วนของอาเซียนได้มีข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน  (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution)

 
       โดยเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อร่วมกันแก้ไข ป้องกัน ติดตาม บรรเทาปัญหาหมอกควันข้ามแดนร่วมกันโดยวิธีต่างๆ เช่น ควบคุมแหล่งที่เกิดไฟป่า /ไฟบนพื้นดิน พัฒนาระบบประเมินสถานการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยี และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดสถานการณ์
 
            โดยทุกๆ ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย จะร่วมประชุมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อร่วมมือหาทางจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภูมิภาค
 
โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด