ข้อควรรู้และวันหยุดในประเทศกัมพูชาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อควรรู้และวันหยุดในประเทศกัมพูชา

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:08 น.

 อ่าน 12,099
ข้อควรรู้และวันหยุดในประเทศกัมพูชา
 
ประเทศกัมพูชา (Cambodia)

ข้อควรรู้
- เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงพนมเปญ โดยกรอกแบบฟอร์ม Visa on Arrival พร้อมยื่นรูปถ่ายและค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์สหรัฐ
- ผู้ที่เดินทางเข้ากัมพูชา และประสงค์จะอยู่ทำธุรกิจเป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน ควรฉีดยาป้องกันโรคไทฟอยด์ และไวรัสเอและบี
- เวลาตรงกับประเทศไทย
- วันหยุดประจำปีของทางราชการกัมพูชา
วันที่ 1 มกราคม วันปีใหม่สากล
วัน ที่ 7 มกราคม วันชัยชนะต่อระบบพลพต เขมรแดง
เดือน กุมภาพันธ์ เทศกาลบุญมาฆบูชา
วันที่ 8 มีนาคม วันสตรี สากล
วันที่ 13-15 เมษายน เทศกาล วันขึ้นปีใหม่เขมร ประเพณีของชาติ
เดือน พฤษภาคม เทศกาลวันวิสาขบูชา
วันที่ 23 พฤษภาคม พระราชพิธีบุญจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
วันที่ 18 มิถุนายน พระราชพิธีบุญเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระมหากษัตรีย พระวรราชมารดา นโรดมมุนีนาถสีหนุ
วันที่ 24 กันยายน วันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 28-30 กันยายน เทศกาลงานวันสาร์ท
วันที่ 29 ตลุาคม พระราชพิธีงานวัน ครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดมสีหมุนี พระมหากษัตริย์ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
วันที่ 9 พฤศจิกายน วันเอกราช
วันที่ 11-13 พฤศจิกายน พระราชพิธีบุญแข่งเรือลอยกระทงไฟไหว้พระจันทร์และกินข้าวเม่า
วันที่ 10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนโลก

การเดินทาง :
ทางอากาศ
1. สนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินนานาชาติกรุงพนมเปญ ใช้เวลาเดินทาง 55 นาที
2. สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ ใช้เวลาเดินทาง 55 นาที

ทางน้ำ
1.กรุงเทพฯ – ท่าเรือสีหนุวิลล์ ใช้เวลาการเดินทาง 6 วัน
2.ท่าเรือแหลมฉบัง – ท่าเรือสีหนุวิลล์ ใช้เวลาการเดินทาง 4 วัน
3.อำเภอคลองใหญ่ – ท่าเรือสีหนุวิลล์ ใช้เวลาการเดินทาง 6 วัน

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด