ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-ญี่่ปุ่นเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-ญี่่ปุ่น

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:01 น.

 อ่าน 5,863
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-ญี่่ปุ่น
    ประเทศคู่เจรจา นอกจากความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก 10 ประเทศแล้ว อาเซียนยังได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนอีกหลาย ประเทศ โดยมีประเทศคู่เจรจาที่สำคัญได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย
 
อาเซียน-ญี่ปุ่น
 
ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2520
 
      ในด้านการเมืองญี่ปุ่นได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามิตรไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ (TAC) ในปี พ.ศ.2547 และเป็นประเทศแรกที่จัดตั้งกรอบการประชุมความร่วมมือการต่อต้านการก่อการ ร้าย (Counter Terrorism Dialogue) อย่างเป็นทางการกับอาเซียนในปี พ.ศ.2547
 
       ในด้านเศรษฐกิจ อาเซียนและญี่ปุ่นได้ลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Closer Economic Partnership: AJCEP) เมื่อปี พ.ศ.2551
 
      ในด้านสังคมและวัฒนธรรม ญี่ปุ่นให้ความสำคัญในการแลกเปลี่ยนประชาชนโดยเฉพาะในระดับเยาวชน โดยปี พ.ศ.2550 ได้จัดโครงการ Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths (JENESYS) เพื่อส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาบุคลากรของอาเซียน สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งทุนที่สำคัญของญี่ปุ่น ซึ่งญี่ปุ่นสนใจร่วมมือกับไทยเพื่อพัฒนาอนุภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อมุ่งไปสู่เป้า หมายของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558
 
 
โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด