กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดึงญี่ปุ่นลงทุนในไทยกระฉูด เตรียมขยายความร่วมมือเมืองชิบะเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดึงญี่ปุ่นลงทุนในไทยกระฉูด เตรียมขยายความร่วมมือเมืองชิบะ

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13:53 น.

 อ่าน 981
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดึงญี่ปุ่นลงทุนในไทยกระฉูด เตรียมขยายความร่วมมือเมืองชิบะ
 
     นาย อาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่าง กสอ. กับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นของญี่ปุ่น ว่า กสอ. เตรียมลงนามกับจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 4 กันยายน 2558 นี้ โดยจะร่วมมือในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม เหล็กกล้า แปรรูปอาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องมือเครื่องจักรกล และในวันที่ 23 กันยายน 2558 ก็จะลงนามความร่วมมือกับเมืองคิริว จังหวัดกันมาด้วย พร้อมจัดงานสัมมนาร่วมกับผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น 500 ราย ที่ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เพื่อสรุปผลสำเร็จและแนวทางการแก้ไขปัญหาของโครงการความร่วมมือที่ผ่านมา และแนวทางความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในอนาคต ซึ่งปีนี้และปีหน้า กสอ. ยังคงเน้นการขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดและเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของ ญี่ปุ่นต่อไป
 
       ทั้งนี้ จากความร่วมมือนับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงขณะนี้มีผู้ประกอบการญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยแล้ว 708 โรงงาน อาทิ ความร่วมมือกับจังหวัดไซตะมะ มีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในไทยแล้ว 96 บริษัท 147 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดยามานาชิ มีเอกชนเข้ามาลงทุนในไทยแล้ว 10 บริษัท ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร และอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดอาคิตะ มีเอกชนเข้ามาลงทุนแล้ว 6 บริษัท จำนวน 21 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และการกำจัดกากอุตสาหกรรม เป็นต้น
 
       นาย อาทิตย์ กล่าวว่า กสอ. ยังได้หารือร่วมกับตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์ถึงแนวทางขยายการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการขนาดกลางและรายย่อย (เอสเอ็มอี) ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดยในเร็ว ๆ นี้ กสอ. จะมีการลงนามบันทึกความตกลง (เอ็มโอยู) กับธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งเพื่อให้เกิดการทำงานในลักษณะการส่งต่อข้อมูลผู้ ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ สินเชื่อ

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด