สหรัฐอเมริกาพร้อมขับเคลื่อนการเป็นพันธมิตรกับอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สหรัฐอเมริกาพร้อมขับเคลื่อนการเป็นพันธมิตรกับอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:10 น.

 อ่าน 679

    นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (Ambassador Michael B. Froman) ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสหรัฐฯ ภายใต้แผนงานความร่วมมือการค้าและการลงทุนในการประชุม AEM-USTR Consultations เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

       ในการประชุมดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้รับทราบการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือตามแผนงาน ประจำปี 2558 เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ SMEs อาเซียน การสนับสนุนการพัฒนาระบบ ASEAN Single Window เป็นต้น และยืนยันความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างการเป็นพันธมิตรทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันต่อไป

นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการหารือร่างหลักการร่วมทั้งสามข้างต้น อาเซียนและสหรัฐฯ ได้ตกลงที่จะร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ IUU Fishing ภายใต้เวทีหารือด้านการค้าและสิ่งแวดล้อม (ASEAN-U.S. Trade and Environment Dialogue) รวมทั้งเห็นชอบที่จะมีการจัดกิจกรรม ASEAN Economic Ministers (AEM) Roadshow to U.S. ครั้งที่ 3 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ภาคธุรกิจ นักวิชาการ และสื่อมวลชนสหรัฐฯ ตระหนักถึงความสำคัญและศักยภาพของภูมิภาคอาเซียน

       โดยอาเซียนเชื่อมั่นว่าการจัด AEM Roadshow ในช่วงเวลาภายหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบูรณ์แล้ว จะเป็นโอกาสแก่อาเซียนในการนำเสนอวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งตอกย้ำถึงศักยภาพของอาเซียนในเรื่อง "การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว” ซึ่งจะช่วยโน้มน้าวและดึงดูดนักลงทุนสหรัฐฯ ให้ขยายฐานการลงทุนในอาเซียนเพิ่มมากขึ้นในระยะยาว

      นอกจากนี้ ภาคเอกชนสหรัฐฯ ประกอบด้วย U.S.-ASEAN Business Council (USABC) U.S. Chamber of Commerce (USCC) และ U.S.-ASEAN Business Alliance ได้นำเสนอผลงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

(1) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของ SMEs อาเซียนในช่วงปีที่ผ่านมา

(2) White Paper เสนอแนะประเด็นที่อาเซียนควรให้ความสำคัญและเร่งเดินหน้าพัฒนาภายหลังการเข้าสู่ AEC เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุนของอาเซียนให้สามารถดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก และ

(3) รายงานผลการจัดทำ ASEAN Business Outlook Survey ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นการสำรวจมุมมองของภาคเอกชนสหรัฐฯ ต่อการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ และแนวโน้มการลงทุนในอนาคต

       ซึ่งในภาพรวมบ่งชี้ว่านักลงทุนชาวสหรัฐฯ ยังคงมีทัศนคติในด้านดีต่ออาเซียน และมีแผนที่จะขยายการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคบริการ

          ในปี 2557 สหรัฐฯ ถือเป็นคู่ค้าลำดับที่ 4 ของอาเซียน รองจากจีน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น การค้ารวมระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ มีมูลค่ารวม 212.42 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.4 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของอาเซียน โดยอาเซียนส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นมูลค่า 122.38 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้าจากสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 90.04 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด