สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)จัดประชุมสัมมนาอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 2เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)จัดประชุมสัมมนาอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 2

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:48 น.

 อ่าน 7,468

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)จัดประชุมสัมมนาอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 2

        สำนักงานคณะ กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอา เซียน และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียน หลังปี พ.ศ. 2558 โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนหน่วยงานและองค์การคู่เจรจาของอาเซียน  ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

       นายชวลิต ชูขจร ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาครั้งนี้ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครอง ผู้บริโภคในประเทศไทยจะได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในบท ความ และกรณีศึกษา รวมทั้งนำแนวคิดจากบทความและกรณีศึกษาไปปรับใช้ในการดำเนินงานภายในหน่วยงาน และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นรูปแบบการดำเนินงาน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคของแต่ละหน่วยงานได้

     การประชุมครั้งนี้ มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในอา เซียน ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ กฎหมายความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภค การบริโภคอย่างยั่งยืน การออกแบบสถาบันด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า และผู้บริโภคยุคใหม่ของอาเซียน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการเสวนา

      สคบ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ และเป็นผู้แทนในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน (ACCP : ASEAN Committee on Consumer Protection) ได้รับการสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างอาเซียนกับ ออสเตรเลียระยะที่ 2 (ASEAN Australia Development Cooperation Program Phase II) ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด