สาธารณสุข เตรียมพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สาธารณสุข เตรียมพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:19 น.

 อ่าน 1,505

สาธารณสุข เตรียมพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

     ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาและส่งเสริมบริการด้านสุขภาพของประเทศไทย เผยไทยมีสถานพยาบาลรัฐและเอกชน ผ่านการรับรองคุณภาพระดับสากล มาตรฐานเจซีไอ จำนวน 50 แห่งมากสุดในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเปิดตลาดแข่งขันเพื่อการสร้างรายได้เข้าประเทศ

     นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ดำเนินการใน 4 ผลผลิตหลัก ได้แก่ 1.บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 2.บริการสุขภาพ 3.บริการวิชาการและวิจัย 4.ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

   อย่างไรก็ตาม ขณะนี้หลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ได้แข่งขันด้านบริการสุขภาพ ไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดรายใหม่เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ได้ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งภาคีเครือข่ายอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีสินค้าและบริการที่พร้อมจะดำเนินการได้เลย เช่น บริการทางการแพทย์ ซึ่งมีสถานพยาบาลรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานนานาชาติของเจซีไอ (Joint Commission International : JCI) 50 แห่ง มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังมีสปาไทย นวดไทย น้ำพุร้อน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่เป็นเอกลักษณ์

โดย กระทรวงสาธารณสุข


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด