คมนาคมจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงประเทศสมาชิกอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คมนาคมจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงประเทศสมาชิกอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 11:00 น.

 อ่าน 1,009

คมนาคมจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงประเทศสมาชิกอาเซียน

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ระยะ 5 ปี เสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรจุในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ระหว่างที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ระยะ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2560 - 2564 ในส่วนของกระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. จะต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งจะใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณ 1 ปี โดยเริ่มศึกษาจัดทำแผนในปี 2559

    สำหรับแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน แผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้ง 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และซุปเปอร์คลัสเตอร์ อีสเทิร์นซีบอร์ด การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการเชื่อมโยงใน 3 ระดับ และแผนการพัฒนาท่าเรือในระยะที่ 2 ทั้งนี้ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จะเป็นโครงการต่อเนื่องและจะดำเนินการในช่วงปี 2560 - 2564 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศของรัฐบาล

โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด