การลงทะเบียนผู้สื่อข่าวในการทำข่าวการประชุม AMM Retreat สปป.ลาวเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การลงทะเบียนผู้สื่อข่าวในการทำข่าวการประชุม AMM Retreat สปป.ลาว

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09:56 น.

 อ่าน 1,275
การลงทะเบียนผู้สื่อข่าวในการทำข่าวการประชุม AMM Retreat สปป.ลาว
 
     สปป.ลาว จะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat – AMM Retreat) ณ โรงแรม Landmark เวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2559 กระทรวง การต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการ เดินทางไปรายงานข่าวการประชุมดังกล่าวตามที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่าง ประเทศ สปป.ลาว ดังนี้
     1. สื่อมวลชนจะต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแนบ 1) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กับกรมการข่าว กระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบหมายจากบรรณาธิการหรือกรรมการบริหาร
(2) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน 6 เดือน
(3) สำเนาบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวที่มีอายุเกิน 6 เดือน และ
(4) รูปถ่ายดิจิทัลขนาดหนังสือเดินทาง จำนวน 2 รูป
ทั้ง นี้ ขอให้ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ โทรสาร หรืออีเมลตามที่อยู่ด้านล่าง โดยสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2559 และรอรับอีเมลยืนยันจากกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว
     2. สื่อมวลชนที่ได้รับอีเมลตอบรับการลงทะเบียนและหนังสือรับรองจากกระทรวงการ ต่างประเทศ สปป.ลาว แล้ว ต้องนำหนังสือรับรองการลงทะเบียนไปขอรับการตรวจลงตราประเภท M-B2 จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว เพื่อใช้ในการเดินทางเข้า สปป.ลาว ต่อไป
   3. สื่อมวลชนต้องกรอกข้อมูลอุปกรณ์บันทึกภาพและถ่ายทำข่าว ตามแบบฟอร์มอุปกรณ์สื่อ และมอบเอกสารดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ จุดผ่านแดน
    4. สื่อมวลชนที่ประสงค์จะดำเนินกิจกรรมด้านสื่อมวลชนอื่น ๆ นอกเวียงจันทน์ จะต้องแจ้งความประสงค์ลงในแบบฟอร์มลงทะเบียน (หรือแจ้งผ่านหนังสือเพิ่มเติม) เพื่อขออนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว จะมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตาม โดยผู้สื่อข่าว/สำนักข่าว จะต้องรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
    ทั้ง นี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.asean2016.gov.la หรือติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงที่ ASEAN Foreign Ministers’ Retreat Sub-committee on Media Press Department, Ministry of Foreign Affairs 23 Singha Road, Vientiane, Lao PDR โทรศัพท์ (+856) 21 416503 โทรสาร (+856) 21 415167 อีเมล asean2016media@yahoo.com และ asean2016media@gmail.com

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด