“ไทยแลนด์ อินโนแฟชั่น อวอร์ด 2016” รองรับการแข่งขันตลาดแฟชั่นหลังเปิดเสรีอาเซียน (AEC)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ไทยแลนด์ อินโนแฟชั่น อวอร์ด 2016” รองรับการแข่งขันตลาดแฟชั่นหลังเปิดเสรีอาเซียน (AEC)

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09:32 น.

 อ่าน 1,220

“ไทยแลนด์ อินโนแฟชั่น อวอร์ด 2016” รองรับการแข่งขันตลาดแฟชั่นหลังเปิดเสรีอาเซียน (AEC)

    เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าเฟ้นหานักออกแบบรุ่นใหม่เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่น รองรับการแข่งขันตลาดแฟชั่นหลังเปิดเสรีอาเซียน (AEC) และต่อยอดธุรกิจสู่วงการแฟชั่นระดับโลก ตั้งเป้าปี 2560 นำอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยขึ้นแท่นผู้นำและเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในอาเซียน โดยร่วมกับสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ จัดกิจกรรม "ไทยแลนด์ อินโนแฟชั่น อวอร์ด 2016” หรือ ทิฟา 2016 (THAILAND INNOFASHION AWARDS 2016 หรือTIFA 2016) ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมฝีมือศิลป์ แห่งเอเชีย” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท รวมถึงมีโอกาสนำเสนอผลงานที่ต่างประเทศและเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ (buyer) ของแบรนด์สินค้า หรือ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ เครือไอซีซี เดอะมอลล์ เซ็นทรัล เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดการต่อยอดในการจำหน่ายสินค้าได้ในอนาคต

      ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า อุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ คิดเป็นมูลค่าการส่งออกไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การที่จะพัฒนาในระยะยาวนั้นผู้ประกอบการอาจจะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับกับเทรนด์ของผู้บริโภคในตลาดศักยภาพที่สำคัญ อาทิ อาเซียน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และตะวันออกกลาง โดยการพัฒนาดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากการออกแบบที่สามารถตอบโจทย์ตลาดเป้าหมายได้ ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการเพิ่มศักยภาพการและผู้ที่จะสร้างสรรค์การออกแบบได้คือ "นักออกแบบ”

       โดย กสอ. มีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการสร้างนักออกแบบหน้าใหม่ โดยการจัดกิจกรรมการประกวด "ไทยแลนด์ อินโนแฟชั่น อวอร์ด” หรือ ทิฟา (THAILAND INNOFASHION AWARDS หรือ TIFA) ภายใต้ โครงการ "พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย” โดยร่วมกับสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งใน 2 ปีที่ผ่านมา มีนักออกแบบเข้าร่วมส่งผลงานประชันฝีมือรวมกว่า 400 คน และ กสอ. ได้สนับสนุนให้นักออกแบบแสดงฝีมือในการผลิตผลงานต้นแบบกว่า 100 ชิ้นงาน

        ทั้งนี้ กิจกรรม "ไทยแลนด์ อินโนแฟชั่น อวอร์ด 2016” ในปีนี้ดำเนินงานภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมฝีมือศิลป์แห่งเอเชีย” (THE ART OF ASIAN HANDS-CRAFT) ซึ่งในปี 2559 เป็นการเปิดเสรีอาเซียน ซึ่งจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณี ศิลปะการแต่งกายและการนำเอาสิ่งต่าง ๆ จากหลายประเทศมาปรับใช้ในการออกแบบและเป็นการสนับสนุนการนำวัตถุดิบต้นน้ำที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย มาสร้างสรรค์และผลิตผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของไทย ความประณีตด้านการผลิต ผนวกกับการออกแบบสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าให้กับสินค้าแฟชั่นที่ผลิตโดยคนไทย ดร.สมชาย กล่าว

      ด้านศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI) กล่าวว่า ชนาพัฒน์ฯ มีพันธกิจหลักในการมุ่งพัฒนานักออกแบบไทยให้สามารถพัฒนาฝีมือการออกแบบให้มีความทัดเทียมและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบไทยได้มีเวทีในการแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือเพิ่มขึ้น จึงได้ร่วมมือกับ กสอ. จัดกิจกรรม "ไทยแลนด์ อินโนแฟชั่น อวอร์ด 2016” หรือ ทิฟา 2016 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมจะได้ร่วม Workshop Collection Design กับดีไซน์เนอร์ระดับกูรู พร้อมเรียนรู้เทรนด์แฟชั่นและนวัตกรรมด้านแฟชั่นที่กำลังมาแรง กับ Buyer จากแบรนด์ดัง

      และสำหรับผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศใน 3 สาขา ๆ ละ 1 รางวัล จะได้รับเงินสดมูลค่า 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร รวมถึงมีโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์จากเวทีการประกวดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนโอกาสในการเดินทางไปดูงานในต่างประเทศ และส่วนรางวัลชมเชยใน 3 สาขา ๆ ละ 1 รางวัล จะได้รับเงินสดมูลค่า 30,000 บาท และประกาศนียบัตร รวมถึงมีโอกาสนำเสนอผลงานต่อผู้ซื้อ (buyer) ของแบรนด์สินค้าหรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ เครือไอซีซี เดอะมอลล์ เซ็นทรัล เป็นต้น

      สำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "ไทยแลนด์ อินโนแฟชั่น อวอร์ด” สามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 22 กุมภาพันธ์ 2559 โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารอบ 12 คน เพื่อผลิตและพัฒนาต้นแบบจำนวนคนละ 4 - 5 ผลงาน เพื่อขึ้นเวทีแฟชั่นโชว์ในเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศ

   ทั้งนี้ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาที่Email:tifa.awards2016 @gmail.com และส่งผลงาน Sketch 1 collection จำนวน 10 ชิ้นงาน ตามโจทย์ของโครงการเป็น mood board ขนาด A2 ด้วยตนเอง ที่สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ หรือทางไปรษณีย์มาที่ c/o TIFA2016 Project 78/13 ซอยพาสนา 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 097 990 5515, 062 481 7801 ID Line : tifa2016


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด