ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เคล็ดลับและมารยาทในการทำงาน

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 17:19 น.

 อ่าน 2,285
ดาวน์โหลดไฟล์
 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบปี
  • ไม่มีรายการ
ความรู้ล่าสุด
ความรู้ประเภทข้อพึงปฏิบัติของราชการ
ความรู้โดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา