สพท.อยุธยา เขต 2 เริ่มโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การท่องเที่ยวในกลุ่มนักเรียนเยาวชนและผู้สูงอายุปีการศึกษา 2552เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สพท.อยุธยา เขต 2 เริ่มโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การท่องเที่ยวในกลุ่มนักเรียนเยาวชนและผู้สูงอายุปีการศึกษา 2552

ผู้เขียน:  ลักษิกา สีหราช จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2552 เวลา 12:14 น.

 อ่าน 5,048

นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การท่องเที่ยวในกลุ่มนักเรียนเยาวชนและผู้สูงอายุ
ปีการศึกษา 2552 รุ่นที่1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 เดินทางไปจังหวัดนครปฐม
จากการเปิดเผยของ นายชาญวิทย์ อุ่นอนันต์ รอง ผอ.สพท.อย.2 และนางธนนันท์ ทองศิริ นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการถึงรายละเอียดในการดำเนินงานดังนี้ คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การท่องเที่ยวในกลุ่มนักเรียน เยาวชน และผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2552 เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ด้วยการท่องเที่ยวเป็นการเปิดโลกทัศน์นอกจากการศึกษาในหนังสือและเป็นการเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและผู้สูงอายุ ที่สำคัญเป็นการกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนในพืนที่ ช่วยลดการเลิกจ้างงานของธุรกิจภาคบริการและการท่องเที่ยว สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ข้อ 1.1.5 ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังประสบปัญหาเป็นการเร่งด่วนและข้อ 1.1.6 เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและเร่งรัดมารตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดย ได้ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ รุ่นที่ 1 ผู้สูงอายุ เดินทางวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552 เดินทางไปจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 2 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น(อำเภอบางปะอิน/อำเภอบางไทร/อำเภอลาดบัวหลวง) เดินทางวันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2552 ไปจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 3 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
(อำเภอบางซ้าย/อำเภอบางบาล/อำเภอผักไห่/อำเภอเสนา) เดินทางวันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2552
ไปจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 4 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (อำเภอบางซ้าย/อำเภอบางบาล/อำเภอบางไทร/อำเภอเสนา/อำเภอลาดบัวหลวง) เดินทางวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 1 – 2 สิงหาคม 2552 ไปจังหวัดนครปฐมและจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 5 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (อำเภอบางปะอิน/อำเภอผักไห่) เดินทางวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 8 – 9 สิงหาคม 2552 ไปจังหวัดนครปฐมและจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประมาณ 800 คน
ลักษิกา กองแก้ว นักประชาสัมพันธ์ สพท.อย.2 รายงาน
 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด