แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ผู้เขียน:  สุทัศน์ชัย กีรติมาพงศ์ จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09:25 น.

 อ่าน 8,191

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 335 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด