ลักษณะประชากรเมียนมาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลักษณะประชากรเมียนมา

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 16:11 น.

 อ่าน 1,748

ลักษณะประชากรเมียนมา

                 จากหนังสือของ UNDP ในรายงานการพัมรามนุษย์ปี พ.ศ.2556 กล่าว่า ประเทศเมียนมามีประชากร 59.1 ล้านคน ซึ่งมีประชากรถึง 135 เผ่าพันธุ์ และมีหลายเชื้อชาติพันธุ์ ประกอบด้วยชาติพันธุ์หลักๆ  ดังนี้ คือ

     เมียนมาร้อยละ 68

     ฉานร้อยละ 9

     กะเหรี่ยงร้อยละ 7

     ยะไข่ร้อยละ 4

     จีนร้อยละ 3

     อินเดียร้อยละ 2

     มอญร้อยละ 2

     และอื่นๆ ร้อยละ 5

                    ด้านศาสนา ประเทศเมียนมาเปิดเสรีภาพทางศาสนา ประชากรมีโอกาสเลือกศาสนาตามความศรัทธา โดยแยกประชากรตามการนับถือทางศาสนาดังนี้

     พุทธร้อยละ 89

     คริสร้อยละ 4 (แบ๊บติสต์ร้อยละ 3 โรมันคาทอลิกร้อยละ 1)

     อิสลามร้อยละ 4

     ผู้ที่นับถือผีร้อยละ 1

     และอื่นๆ ร้อยละ 2

               ชาวเมียนมานับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ โดยประชากรกว่าร้อยละ 89 นับถือศาสนาพุทธ

               ชาวเมียนมาเป็นผู้ที่เคร่งครัดในเรื่องศาสนาพุทธมาก และมีความเชื่อในเรื่องการทำบุญอย่างมาก โดยจะแบ่งเงินรายได้เกือบครึ่งหนึ่งไว้ทำบุญ

                จะเห็นได้จากที่เมียนมามีวัดและเจดีย์เป็นจำนวนมาก มีผู้คนเดินทางไปทำบุญที่วัดและไปไหว้เจดีย์ต่างๆ ทุกวัน โดยไม่คำนึงว่าต้องเป็นวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้น จึงจะไปวัดเมียนมาบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติใน พ.ศ.2517

               ส่วนภาษา นอกจากมีภาษาเมียนมาเป็นภาษาทางการแล้ว เมียนมายังมีภาษาหลักที่่ใช้พูดกันในประเทศอีกถึง 18 ภาษา มากน้อยตามชนชาติต่างๆ ซึ่่งมีดังนี้

      ภาษาเมียนมา (ภาษาทางการ)

      ภาษาไทใหญ่ (ฉาน)

      ภาษากะเหรี่ยง

      ภาษาอารากัน (ยะไข่)

      ภาษามอญ

      ภาษาปะหล่อง

      ภาษาปลัง (ปะลัง)

      ภาษาปะรวก

      ภาษาว้า

      ภาษาจิงผ่อ (กะฉิ่น)

      ภาษาอาข่า

      ภาษาไทลื้อ

      ภาษาไทขึน

      ภาษาไทคำตี่

      ภาษาม้ง

      ภาษาเย้า (เมี่ยน)

      ภาษามอเกน

      และภาษามาเลย์

โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด