ทรัพยากรชายฝั่งอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทรัพยากรชายฝั่งอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:28 น.

 อ่าน 1,958
ทรัพยากรชายฝั่งอาเซียน
 
    ประเทศใน ภูมิภาคอาเซียน มีชายฝั่งทะเลที่มีความยาวรวมกันประมาณ 110,000 กิโลเมตร โดยอินโดนีเซียมีชายฝั่งยาวเป็นอันดับสองของโลกประมาณ 55,000 กิโลเมตร ส่วน ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลความยาวประมาณ 3,200 กิโลเมตรซึ่งเป็นที่ตระหนักกันโดยทั่วไปว่าทะเลและมหาสมุทรเป็นแหล่งทรัพยากรประมง ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ที่มีคุณค่าเชิงนิเวศและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมทั้งทะเลและมหาสมุทรของภูมิภาคอาเซียนยังเป็นเส้นทางการขนส่งทางน้ำที่ เชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก
 
     แต่เนื่องจาก ปริมาณการเดินเรือ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และกิจกรรมกีฬาทางน้ำที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียม และการสร้างท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า ทำให้อาเซียนต้องเผชิญความเสี่ยงต่ออุบัติภัยน้ำมันรั่วไหลในทะเล ซึ่งจะส่งผลกระทบกับระบบนิเวศในทะเลอย่างมาก
 
      ป่าชายเลนและ พื้นที่ชุ่มน้ำในภูมิภาคอาเซียน เป็นพื้นที่ที่เปราะบางต่อความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ เนื่องจากการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนเพื่อทำการประมงชายฝั่งซึ่งเมื่อพื้นที่ ถูกทิ้งร้ายภายหลังการใช้ประโยชน์ ดินจะเกิดสภาพความเป็นกรดและมีสารเคมีตกค้างจนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อไปได้
 
     นอกจากนั้น บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลยังมีปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เพิ่มขึ้นซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น
 
 
โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด