ไทยเปิด “ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน” แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมแห่งแรกในอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไทยเปิด “ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน” แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมแห่งแรกในอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13:25 น.

 อ่าน 1,834
ไทยเปิด “ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน” แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
แห่งแรกในอาเซียน
 
    รัฐบาลไทยมีนโยบายในการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภายใต้ประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียนได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนขึ้นเป็นแห่งแรกของภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชาวไทยและชาว อาเซียนในโอกาสครบรอบ 48 ปี วันสถาปนาอาเซียน โดยสร้างสรรค์วัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ ที่เน้นการให้ความรู้และกระบวนการเชิงวัฒนธรรมควบคู่ไปกับเทคโนโลยี รวมทั้งมีการจัดแสดงมรดกวัฒนธรรม อันล้ำค่าจากประเทศสมาชิกอา เซียนและยังเป็นเวทีแห่งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอันจะนำมา ซึ่งความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพลเมืองในอาเซียน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาติสมาชิกอื่นๆ ในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม
อาเซียนขึ้นในประเทศของตน ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนได้จัดแสดงนิทรรศการถาวรที่มีชีวิตใน6 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่1
นำ เสนอสารคดีเรื่องสั้น "เราอยู่ร่วมกัน” (The Melting Pot of ASEAN Ciltures) เพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทวัฒนธรรมร่วม อันน่าตื่นตาของอุษาคเนย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยจัดแสดงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ส่วนที่2
นำ เสนอข้อมูลประชาคมอาเซียนชุด "ผูกพันหนึ่งเดียว” (We are ASEAN) ร้อยเรียงเหตุการณ์สำคัญด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ผ่านจอภาพขนาดใหญ่
ส่วนที่3
"เที่ยว ไปในอาเซียน”(The ASEAN Street) เป็นการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาสร้างประสบการณ์แห่งวัฒนธรรมอาเซียน โดยมี โซน ”เข้ามาทักทาย” การทักทายด้วยภาษา10ชาติอาเซียน,โซน "อยู่สบายอาเซียน” เปิดประตูสู่สถานที่ต่างๆในอาเซียน, โซน "เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย” นำเทคนิควิดีโอเสมือนจริง มาให้ผู้ชมได้สวมใส่ชุดแต่งกายประจำชาติ ทั้ง 10 ประเทศ และโซน "หลากหลายจานเด่น” เป็นภาพสามมิติของอาหารอาเซียนอันหลากหลายผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง สอดแทรกความรู้ละความสนุกสนาน
ส่วนที่ 4
นิทรรศการ "หมุนเวียนเปลี่ยนเรื่อง” (Temporary Exhibition) นำเสนอเรื่องราวฟ้อนข้าวแห่งอุษาคเนย์ และจะมีการเสนอศิลปวัฒนธรรมในแง่มุมใหม่ๆสลับสับเปลี่ยนกันไป
ส่วนที่ 5
ห้อง สมุดอิเล็กทรอนิกส์ "เรียนรู้ในสวน(ASEAN E-Library Park) ซึ่งเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศที่น่าสนใจทั้งภาไทยและภาษาต่าง ประเทศ และสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์www.elibrary-acc.com ได้ด้วย
ส่วนที่ 6
ห้องปฏิบัติการวัฒนธรรม "ชวนกันสร้างสรรค์” (Cultural Knowledge Lab) พื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม
 
      นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงศิลปวัตถุทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้รับมอบจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนและโบราณวัตถุจากกรมศิลปากรซึ่งทำให้ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนเป็นแหล่งศึกษาทาง ด้านศิลปวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนให้ กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยว
    ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนตั้งอยู่บนชั้น3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันอังคาร-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น.(หยุดวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน โทร. 09 2248 2429 หรือ wemaster@m-culture.go.th
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด