กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์บริการวีซ่าเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์บริการวีซ่า

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13:59 น.

 อ่าน 1,966
กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์บริการวีซ่า
 
      นาย สุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน One Stop Service ณ อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2540 ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่ออำนวยความ สะดวกให้แก่คนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ในลักษณะเบ็ดเสร็จในสถานที่ เดียว โดยมีหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน ซึ่งเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ โดยมีระยะเวลาดำเนินการพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเพิ่มเป็นอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนมากขึ้น
 
     นอกจากนี้ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้มีการปรับปรุงกระบวนการยื่นขอใบอนุญาต (BOI) ซึ่งสามารถยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นด้วยตนเองและเมื่อออกใบอนุญาตแล้วเสร็จจะแจ้งให้ไป รับ ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 30 นาที เป็นการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วประหยัดเวลาเพิ่มขึ้นอีกด้วย

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด