โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด--เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด--เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:04 น.

 อ่าน 2,064

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการ  Read Thailand : อ่านเถิด--เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

ระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศ (ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่) ได้รับพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โรงเรียนปัณณวิชญ์ อ.บางปะอิน

รางวัลชมเชย (ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก) ได้รับโล่รางวัลจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
ได้แก่ โรงเรียนวัดราษำร์บำรุง อ.ลาดบัวหลวง

 

 


ระดับเขตตรวจราชการที่ 4
รางวัลรองชนะเลิศ (ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง) ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
ได้แก่ โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)

โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นอันดับ 1 ของ สพฐ.
ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ข้าราชการดีเด่น)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน