สินค้าไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไรใน AECเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สินค้าไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไรใน AEC

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09:06 น.

 อ่าน 1,795

ภายใต้  AEC สินค้าของประเทศไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรบ้างจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ

 
ไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
 
(1) สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 
 - ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์       ลดภาษีสินค้าปกติให้ไทยเหลือร้อยละ 0
 - กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม จะลดภาษีสินค้าปกติให้ไทยเหลือร้อยละ 0 ใน              วันที่ 1 มกราคม 2558
 
(2) สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี
 
 - บรูไนฯ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีให้แก่สินค้าที่นำเข้าจากไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553
 - ฟิลิปปินส์ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีให้แก่สินค้าที่นำเข้าจากไทยตั้งแต่                       วันที่ 1 มกราคม 2555
 - สำหรับกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนามจะยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีให้แก่สินค้า ที่นำเข้าจากไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 11 ธันวาคม 2557


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด