ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 16:10 น.

 อ่าน 8,082

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์

         ไทยมีความสัมพันธ์กับสิงคโปร์อย่างยาวนานในทุกด้าน ไม่ว่าด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการที่ทำให้เสถียรภาพทางการเมืองของทั้งสองประเทศ ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างความต่อเนื่องทางนโยบายและความร่วมมือระหว่างกัน ไทยกับสิงคโปร์มีกลไกความร่วมมือทวิภาคี อย่างเช่น การตั้งคณะกรรมาธิการบริหารร่วมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกองทัพไทย-สิงคโปร์ เพื่อติดตาม ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศ ไทยอนุญาตให้สิงคโปร์ใช้พื้นที่ในการฝึก และมีการฝึกบุคลากรทหารร่วมกัน เช่น การฝึกร่วมผสม (Cobra Gold)

             นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกองทัพเรือไทย-สิงคโปร์  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองประเทศ โดยไทยอนุญาตให้สิงคโปร์ใช้ฐานทัพอากาศที่อุดรธานี

โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด