วิสัยทัศน์กัมพูชาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิสัยทัศน์กัมพูชา

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09:39 น.

 อ่าน 2,157

วิสัยทัศน์กัมพูชา

              วิสัย ทัศน์ของประเทศกัมพูชาปรากฎในโปรแกรมการฟื้นฟูและพัฒนาแห่งชาติ (TheNational Programmer to Rehabilitate and Develop Cambodia - NPRD) ซึ่งได้จัดทำไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 (ค.ศ.1994) เรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติของกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่กัมพูชากำลังเผชิญอยู่และ การพัฒนาศักยภาพของกัมพุชา ได้แก่

    1.การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

    2.การส่งเสริมการสร้างงาน

    3.การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของรัฐบาล เพื่อประกันความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรมในสังคม

    4.การ เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของรัฐบาลในการดำเนินโครงการปฏิรูปในทุกสาขา เพื่อลดความยากจนและบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

             รัฐบาล ปัจจุบัน ซึ่งนำโดย สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2556 (ค.ศ.2013) และประกาศใช้ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม (จัตุโกณ) ซึ่งประกอบด้วย 4 เป้าหมายหลักคือเพื่อการเจริญเติบโต การจ้างงาน ความเสมอภาค และประสิทธิภาพในกัมพูชา ("Rectangular Strategy" for Growth, Employment,Equity and Efficiency in Cambodia)

โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด