พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11:03 น.

 อ่าน 1,665

พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

      นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง นิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปประกอบการศึกษา กำหนดทิศทางการพัฒนา จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัด ตาก ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่มุ่งเน้นให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณมลพิษ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย

 ทั้งนี้เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศยึดหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเชื่อมโยงระหว่าง นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม กลุ่มโรงงานกับชุมชนรอบข้าง ให้เติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในสภาพแวดล้อมที่ดี คนในพื้นที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด