วิสัยทัศน์เมียนมาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิสัยทัศน์เมียนมา

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12:48 น.

 อ่าน 3,004

วิสัยทัศน์เมียนมา

มุ่ง สร้างให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีเสรีภาพและประชาธิปไตย เป็นประเทศที่ยึดมั่นในหลักการของสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และความยุติธรรม เชื่อมั่นว่าความร่วมมือและการมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยในเมียนมา

โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 17 มีนาคม 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด