ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08:10 น.

 อ่าน 2,588

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์

ยุทธศาสตร์

พัฒนา คุณภาพ ความเพียงพอและความสามารถในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการโครงสร้าง พื้นฐานเพิ่มขึ้น เช่น การสร้างห้องเรียน ห้องสุขาให้เพียงพอต่ออัตราส่วนนักเรียน

ภารกิจ

- การเพิ่มอัตราส่วนเรียนต่อนักเรียน

- เพิ่มอัตราส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดหาน้ำดื่ม มีห้องสุขาและกำจัดสิ่งปฏิกูล (WATSAN) อย่างขยะ ให้เพียงพอต่ออัตราส่วนนักเรียน

ยุทธศาสตร์

ปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษา การฝึกอบรม และวัฒนธรรม

ภารกิจ

- เพิ่มอัตราร้อยละการรู้หนังสือเบื้องต้น

- เพิ่มอัตราร้อยละการรู้หนังสือเฉพาะทาง

- อัตราร้อยละในการลงทะเบียนสุทธิในระดับอนุบาล (เมื่ออายุ 5 ปี) เพิ่มขึ้น

- อัตราร้อยละการลงทะเบียนสุทธิเพิ่มขึ้นในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา

- อัตราร้อยละการสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาเพิ่มขึ้น

- อัตราร้อยละการคงอยู่ในการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์

ยกระดับการคุ้มครองทางสังคมเพื่อการเข้าถึงการบริการการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ

ภารกิจ

- การเพิ่มรายได้ครัวเรือนที่ยากจนให้ครอบคลุมโดยการจ่ายเงินสดตามเงื่อนไข

- การเพิ่มจำนวนงานที่สร้างขึ้นในภาครัฐตามระบบการจ้างงานในชุมชน

ยุทธศาสตร์

เสาหลัก PAMANA 2 (PAMANA Pillar 2)

ภารกิจ

- จำนวนครัวเรือนและชุมชนใน CAAs เพิ่มขึ้น และได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสดตามเงื่อนไขชุมชนที่  ขับเคลื่อนการพัฒนา (CDD) ตามโครงการและการดำรงชีวิตของชุมชน

 โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 24 มีนาคม 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด