อาเซียนกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดในภูมิภาคเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาเซียนกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดในภูมิภาค

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:14 น.

 อ่าน 3,281
อาเซียนกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดในภูมิภาค
 
         การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดเป็นวาระสำคัญลำดับแรกของความร่วมมือด้าน การท่องเที่ยวของอาเซียน "Visit ASEAN  Campaign" เป็นโครงการด้านการตลาดหลักของอาเซียน โดยผ่านการจัดกิจกรรมร่วม และการส่งเสริมร่วมกันระหว่างศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Promotional Chapter for Tourism: APCT) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรด้านการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียนใน ตลาดนักท่องเที่ยวสำคัญ เช่น จีน สาธารณรัฐเกาหลี และออสเตรเลีย อาเซียนทำการตลาดด้านการท่องเที่ยวตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนงานในการรวม กลุ่มสาขาการท่องเที่ยว ปี 2547-2553 โดยใช้กลยุทธการตลาดเพื่อส่งเสริมให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่อง เที่ยวเดียวกัน มีแหล่งดึงดูดการท่องเที่ยวหลากหลายมีมาตรฐานระดับโลก และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชนจากสมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Association: ASEANTA)
 
        ณ ปัจจุบัน อาเซียนมีสโลแกนการท่องเที่ยวใหม่ คือ "Southeast Asia feel the Warmth" และเว็บไซต์การตลาดใหม่ที่ www.southeastasia.orgซึ่ง เน้นเรื่องการท่องเที่ยวที่มีจุดหลายจุดหมายปลายทางภายในประเทศสมาชิกอา เซียน โดยได้เปิดตัวที่ ITB Berlin  เมื่อเดือนมีนาคม 2553 และมีการประชาสัมพันธ์ร่วมกับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอาเซียนที่มี อยู่
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 23 เมษายน 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด