นายกฯกล่าวถ้อยแถลงเวทีผู้นำยุทธศาสตร์ฯ เชื่อปีนี้ประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกฯกล่าวถ้อยแถลงเวทีผู้นำยุทธศาสตร์ฯ เชื่อปีนี้ประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 07:54 น.

 อ่าน 1,010
      นายกฯกล่าวถ้อยแถลงเวทีผู้นำยุทธศาสตร์ฯ เชื่อปีนี้
    ประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ
 
      (23มิ.ย.58) เมื่อเวลา 08.00 น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 6 ณ Jade Hall ชั้น 2 ศูนย์การประชุม MICC 1 หลังจาก ประธานาธิบดี เมียนมากล่าวเปิดการประชุม ผู้นำสมาชิก ACMECS ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ได้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำ(Closed Session) ณ Ruby Hall ชั้น 2 ศูนย์การประชุม MICC 1 โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในประเด็นที่เกี่ยวกับการทบทวนความร่วมมือ ในกรอบ ACMECS และทิศทางความร่วมมือในอนาคต
 
      ภายหลังการประชุม พล.ต. วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญดังนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์การ ต้อนรับอย่างอบอุ่น และยินดีที่ได้มาเข้าร่วมการประชุม ฯ ผู้นำได้กลับมาพบกันที่เมียนมาอีกครั้ง หลังจาก 12 ปีแห่งการริเริ่มยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ครั้งแรก ณ เมืองพุกาม ดังนั้น การประชุมครั้งนี้จะเป็นการทบทวนการร่วมมือที่ผ่านมา และอนาคตที่จะมีร่วมกันต่อไป
 
      นายก รัฐมนตรีกล่าวว่า ปีนี้ ประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ ความร่วมมือใน 8 สาขา และความเป็นปึกแผ่นของสมาชิก ACMECS จะเป็นพื้นฐานความสำคัญที่สนับสนุนการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน กว่าหนึ่งทศวรรษ ของความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในทางที่ดี ที่ผ่านมา มีความมุ่งมั่นในการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยง ทั้งกายภาพและการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ
 
      นายก รัฐมนตรีกล่าวว่า พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ต่างๆ มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสามารถพัฒนา ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตในพื้นที่ เราต้องร่วมสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ เหล่านี้ด้วยกัน เพื่อใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความเชื่อมโยงอย่างเต็มศักยภาพ แปรสภาพระเบียงขนส่งให้กลายเป็นระเบียงเศรษฐกิจอย่างแท้จริง และรวมทั้งผลักดันความร่วมมืออีก 7 สาขา ทั้งการเกษตร ท่องเที่ยว พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขด้วย ความร่วมมือต่างๆ มีเป้าหมายเพื่อกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ต่างๆ ให้ทั่วถึง ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ ให้เติบโตอย่ายั่งยืน เราต้องก้าวไปด้วยกัน ที่ผ่านมาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสู่จุดหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมมาก
 
     "การ ประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งนี้ ยืนยันความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมองไปอนาคต ที่ต้องทำร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายตามปฏิญญาพุกามและปฏิญญาอื่นๆ เพื่อให้การรวมตัวของอาเซียนราบรื่นและสมบูรณ์ วันนี้ จึงมาร่วมกันกำหนดทิศทางและและจัดลำดับความสำคัญของความร่วมมือในอีก 2 ปีข้างหน้า เน้นการดำเนินโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนให้ผลเป็นผลธรรม (early havest) เราต้องมีความจริงใจและความไว้เนื้อเชื่อใจ เป็นมิตรเป็นหุ้นส่วนที่ดีต่อกัน มิใช่คู่แข่ง โดยร่วมกันทำหน้าที่เป็นผู้นำแห่งความร่วมมือ” นายกฯ กล่าว
 
      นายก รัฐมนตรีกล่าวว่า ประชาชนคือหัวใจของการพัฒนาอย่างแท้จริง ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการให้ทุนการศึกษา และฝึกอบรม เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคแรงงานและการเกษตร
 
     ทั้งนี้ ACMECS ตั้งขึ้น เพื่อประชาชนในภูมิภาคของเราทั้งหมด มิใช่ประเทศใด ประเทศหนึ่ง การรวมตัวกันและร่วมมือเพื่อนำความเจริญและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและถาวรมา สู่ภูมิภาค เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทุกประเทศอย่างแท้จริง ขอให้ทุกคนวางใจและเชื่อมั่นว่า ACMECS จะก่อประโยชน์ร่วมกันแก่ทุกฝ่าย จะได้ผลจากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 
   นายกฯ กล่าวว่า เป้าหมายไม่หยุดแค่ประชาคมอาเซียน แต่ต้องมองไปให้ไกลกว่าเดิมและก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคง ประชาชนมีความพร้อมและขีดความสามารถที่จะปรับตัวและรับประโยชน์จากทิศทางแนว โน้มของโลก (Global trends and gravity)
 
      ACMECS จะเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมและผลักดันทุกประเทศให้บรรลุ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ.2015 (Post 2015 Development Agendas) ของสหประชาชาติด้วย
 
 
โดย : ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 26 มิถุนายน 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด