อะไรคือตัวชี้วัดความสำเร็จของการไปสู่ AEC ของอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อะไรคือตัวชี้วัดความสำเร็จของการไปสู่ AEC ของอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:52 น.

 อ่าน 1,271
อะไรคือตัวชี้วัดความสำเร็จของการไปสู่ AEC ของอาเซียน
 
   อาเซียนได้จัดทำเครื่องมือในการวัดผลความสำเร็จจากการประชุมและการปฏิบัติตาม ข้อผูกพันใน AEC เรียกว่า AEC Scorecard ซึ่งจะมีการวัดผลของอาเซียนในภาพรวม และเป็นรายประเทศ โดยประเมินจากร้อยละของจำนวนมาตรการที่ประเทศอาเซียนทำได้จากจำนวนมาตรการ ที่ต้องดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา ช่วงละ 2 ปี ปัจจุบันอาเซียน มี AEC Scorecard 2 ชุด ได้แก่ ชุดสำหรับช่วงการวัดผลปี 2551-2552 และชุดสำหรับช่วงการวัดผลปี 2553-2554
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด