เปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอย่างเป็นทางการ 8 สิงหาคม 2558 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอย่างเป็นทางการ 8 สิงหาคม 2558

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:02 น.

 อ่าน 2,097
เปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอย่างเป็นทางการ 8 สิงหาคม 2558      
 
       กระทรวงวัฒนธรรมจะจัดพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 โดยศาสตราจารย์อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอา เซียนแห่งนี้ คือ การเป็นแหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับภูมิภาคอาเซียนอย่างมีมิติเรื่องราว และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน โดยการนำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียนที่มีความงดงาม หลายหลายและคล้ายคลึง รวมถึงสะท้อนวิถีชีวิต รากเหง้าวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาของภูมิภาคอาเซียน
 
      ศูนย์ วัฒนธรรมฯ แห่งนี้จะตั้งอยู่ที่บนพื้นที่ 600 ตารางเมตร บริเวณชั้น 2 อาคารหอศิลป์ร่วมสมัย ถนนราชดำเนิน ภายในศูนย์ฯ จะประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการผ่านเทคโนโลยีมัลติทัชและมัลติมีเดียเพื่อ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผู้เข้าชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างสนุก สนานและให้ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งนี้เป็นนิทรรศการที่มีชีวิตพร้อมนำเสนอ เรื่องราวและเนื้อหาอย่างมีสีสัน ในขั้นตอนของการดำเนินงานกระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูล โดยเฉพาะในประเด็นประวัติศาสตร์ก่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนตั้งแต่ใน ยุคอินโดจีนสุวรรณภูมิจนถึงการเข้าสู่ยุคเปลี่ยนของแต่ละประเทศ
 
     นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอัน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงวุฒิด้านการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของประเทศ ไทย โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำเสนอผ่านการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และสื่อความหมายที่ส่งเสริมภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียน ดังนั้น เนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ ที่จะนำมาจัดแสดงภายในศูนย์วัฒนธรรมฯ จึงจะผ่านการตรวจทานและได้รับการพิจารณาจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศ สมาชิกอาเซียนมาแล้วทั้งสิ้น
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด