มท.ไทย-กัมพูชา ลงนามร่วมพัฒนาเศรษฐกิจแนวชายแดนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มท.ไทย-กัมพูชา ลงนามร่วมพัฒนาเศรษฐกิจแนวชายแดน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08:16 น.

 อ่าน 1,607

      พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ สมเด็จกลาโหมซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมลงนามบันทึกการประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร

      ซึ่งครอบคลุมถึงด้านความร่วมมือการค้าและการลงทุนในบริเวณชายแดน และได้มีการหารือรวมกันถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนและเชื่อมโยงการคมนาคมในภูมิภาค ตลอดจนการเร่งรัดการดำเนินการยกระดับเปิดจุดผ่านแดนถาวรใหม่ ด้านความร่วมมือการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชายแดนไทย-กัมพูชา ความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวในไทย โดยจะอนุญาตให้แรงงานของทั้งสองประเทศใช้บัตรผ่านแดนสำหรับเข้ามาทำงานบริเวณชายแดนในลักษณะไป-กลับ และตามฤดูกาล

    รวมถึงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมในพื้นที่ชายแดน และความร่วมมือผ่านกลไกในระดับจังหวัดและท้องถิ่นในการจับเมืองคู่เมืองมิตร สถาปนาเมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดอุดรมีชัย-สุรินทร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสนับสนุนความร่วมมือและการพัฒนาต่อกัน

        อย่างไรก็ตาม การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6  ฝ่ายกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ซึ่งกำหนดการต่าง ๆ ฝ่ายกัมพูชาจะแจ้งให้ทราบผ่านการทูตต่อไป


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด