กงสุลใหญ่อาเซียนเข้าพบหารือกับนายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กงสุลใหญ่อาเซียนเข้าพบหารือกับนายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:12 น.

 อ่าน 1,218

กงสุลใหญ่อาเซียนเข้าพบหารือกับนายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์

    เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ในนครแวนคูเวอร์ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Gregor Robertson นายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและแนวทางการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน

    โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งให้ นาย Robertson ทราบถึงโครงการสำคัญที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดขึ้นในนครแวนคูเวอร์หลายโครงการในปีนี้ อาทิ การจัดงาน Thailand Festival ครั้งที่ ๒ ณ Vancouver Art Gallery ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และการดำเนินโครงการ Thailand Corner ร่วมกับ Vancouver Public Library ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้น โดยเชิญนายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์หรือผู้แทนเข้าร่วมงานที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งจัดขึ้นในนครแวนคูเวอร์

  นาย Robertson ได้กล่าวแสดงความขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ และกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือกับนครแวนคูเวอร์ด้วยดีมาโดยตลอด พร้อมแจ้งว่านครแวนคูเวอร์ให้ความสำคัญต่อการเป็น Gateway สู่ภูมิภาค Asia-Pacific และตนประสงค์ที่จะเดินทางเยือนประเทศอาเซียนในอนาคต

    ในโอกาสนี้ คณะกงสุลใหญ่ฯ ได้เสนอให้นครแวนคูเวอร์พิจารณาจัดการประชุมร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อหาลู่ทางความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในอนาคตพร้อมเสนอ ให้มีการจัดตั้ง ASEAN Community Center หรือ Community Center ของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละแห่งในนครแวนคูเวอร์ โดยในเรื่องนี้นครแวนคูเวอร์รับที่จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวต่อไป

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด