จ.ตราด - จ.เกาะกง ร่วมเปิด งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินอย่างเป็นทางการเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จ.ตราด - จ.เกาะกง ร่วมเปิด งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินอย่างเป็นทางการ

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 12:58 น.

 อ่าน 1,227

จ.ตราด - จ.เกาะกง ร่วมเปิด งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินอย่างเป็นทางการ

     นาย ชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายบุน เลิด ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกันเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ตราด-เกาะกง) ครั้งที่ 4 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งจากจังหวัดตราด และจังหวัดเกาะกง ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จากประเทศไทย และกัมพูชา เข้าร่วม บริเวณถนนสวนสาธารณะเกาะกง ระหว่างวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2559

     นาง สาวอัธยา ธเนศนิรัตศัย พัฒนาการจังหวัดตราด กล่าวว่า งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ตราด-เกาะกง) กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับจังหวัดตราด จังหวัดเกาะกง และเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลและ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการ โดยเฉพาะเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาด OTOP สองแผ่นดิน ที่ต้องการให้จังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ดำเนินโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สองแผ่นดิน แผ่นดินสำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัดตราด กลุ่มผู้ผลิตสินค้า/ผู้ประกอบการของกัมพูชา และผู้ผลิตสินค้า OTOP จากจังหวัดต่าง ๆ ของไทยเข้าร่วมแสดงและจำหน่าย รวมกว่า 150 บูธ สำหรับการจัดงานครั้งนี้นอกจากเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า OTOP ให้กับผู้ประกอบการทั้งสองประเทศ ยังเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ เป็นการช่วยสานสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองได้ อย่างดี


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด