สพท.อยุธยา เขต 2 จัดค่ายฤดูร้อนสร้งสรรค์สติปัญญาสำหรับเด็กเก่งเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สพท.อยุธยา เขต 2 จัดค่ายฤดูร้อนสร้งสรรค์สติปัญญาสำหรับเด็กเก่ง

ผู้เขียน:  ลักษิกา สีหราช จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 15:34 น.

 อ่าน 3,604

        นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการจัดค่ายฤดูร้อนสร้างสรรค์สติปัญญาสำหรับเด็กเก่ง วันที่ 3 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการเปิดเผยของ นายสุรวุฒิ หงส์ทอง หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวเพ็ญพรรณ กรึงไกร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ      ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ถึงการจัดค่ายฤดูร้อนสร้งสรรค์สติปัญญาสำหรับเด็กเก่ง (ชั้น ป.6)                    ในวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัด จำนวน 100 คน การจัดค่ายฤดูร้อนสร้างสรรค์สติปัญญาสำหรับเด็กเก่งในครั้งนี้ เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ตามความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละบุคคล ซึ่งนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเป็นกลุ่มที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความสำคัญที่จะพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้นำทางความคิดและเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และการจัดค่ายเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษนี้เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ 2552 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยระบุมาตรฐานการศึกษาของชาติ   โดยระบุมาตรการหนึ่งคือการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
                                                                     ลักษิกา กองแก้ว นักประชาสัมพันธ์ สพท.อย.2 รายงาน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทหนังสือเวียน
ข่าวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด