สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเข้ารับการอบรมตามโครงการหลักสูตร "การเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการเงินการคลัง การพัสดุ การควบคุมภายในฯ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเข้ารับการอบรมตามโครงการหลักสูตร "การเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการเงินการคลัง การพัสดุ การควบคุมภายในฯ

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เวลา 15:57 น.

 อ่าน 8,087

ขอเชิญเข้ารับการอบรมตามโครงการหลักสูตร "การเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการเงินการคลัง การพัสดุ
การควบคุมภายใน การบัญชีและการจัดทำรายงานและการบริการสินทรัพย์" ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด