ขอความร่วมมืองดเว้นการจับสัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอความร่วมมืองดเว้นการจับสัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 10:10 น.

 อ่าน 2,744

            มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ำ

            เพื่อให้การดำเนินงานวันประมงแห่งชาติเป็นไปตามเจตนารมณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงขอความร่วมมือประชาชนพร้อมใจกันงดเว้นการจับสัตว์น้ำทุชนิดในวันที่ 21 กันยายน 2556

           

 

          


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด